header

26. júl 2021 (pondelok)

10:00 - 20:00

Otvorenie Administratívneho centra (Haligovce, Goralský dvor)

 • Registrácia účastníkov
1

10:00 - 18:00

Volitelné exkurzie (presný čas bude určený)

 • Múzeum Ždiarsky dom (exkurzia č.1)
 • Spišský hrad (exkurzia č.4)
(Registrácia na tieto exkurzie je otvorená - príplatok za exkurziu)


27. júl 2021 (utorok)

07:00 - 09:30

Raňajky

09:00 - 20:00

Otvorenie Administratívneho centra

 • Registrácia účastníkov

10:00 - 18:00

Volitelné exkurzie (presný čas bude upresnený)

 • Múzeum ždiarsky dom (exkurzia č.2)
 • Spišský hrad (exkurzia č.5)
(Registrácia na tieto exkurzie je otvorená - príplatok za exkurziu)

2 3

28. júl 2021 (streda)

(1.deň FIM Motocamp 2021)
07:00 - 09:30

Raňajky

09:00 - 22:00

Otvorenie Administratívneho centra

 • Registrácia účastníkov

10:00 - 18:00

Volitelné exkurzie (presný čas bude upresnený)

 • Múzeum ždiarsky dom (exkurzia č.3)
 • Spišský hrad (exkurzia č.6)
(Registrácia na tieto exkurzie je otvorená - príplatok za exkurziu)

11:00 - 19:00

Jarmok tradičných ľudových remesiel a pokrmov v blízkosti kempu

4 5

6 7
18:00 - 18:30

Stretnutie delegátov /reštaurácia Goralský dvor – salónik/
(Len pre národných delegátov)

18:30 - 20:00

Večera

19:00 - 20:00

Slávnosté otvorenie FIM Motocamp 2021

20:00 - 20:30

Vystúpenie folklórneho súboru

10:30 - 24:00

Hudba k tancu a zábave


29. júl 2021 (štvrtok)

(2.deň FIM Motocamp 2021)
07:00 - 09:30

Raňajky

09:00 - 20:00

Otvorenie Administratívneho centra

09:00 - 18:00

Exkurcia - výlet na pltiach + hrad Stará Ľubovňa

 • Doprava zabezpečená autobusom /
  Strava pre účastníkov bude zabezpečená /
  Rozdelenie účastníkov do skupín a začiatok exkurzie
  pre jednotlivé skupiny bude upresnený

8 9
10
18:00 - 18:30

Stretnutie delegátov /reštaurácia Goralský dvor - salónik/
(Len pre národných delegátov)

18:30 - 20:00

Večera

19:00 - 20:00

Príhovor zástupcu Prešovského samosprávneho kraja,
Ocenenie mladých účastníkov a odovzdanie klubových ocenení

20:00 - 21:00

Vystúpenie folklórneho súboru PUĽS

11
21:00 - 24:00

Hudba k tancu a zábave


30. júl 2021 (piatok)

(3.deň FIM Motocamp 2021)
07:00 - 09:30

Raňajky

09:00 - 20:00

Otvorenie Administratívneho centra

11:00 - 17:00

Prehliadka národov - "Parade of Nations"

 • Bude upresnený čas, trasa a poradie zúčastnených krajín;
  Cieľ (Parc ferme) – Hniezdne – Nestville destillery;
  Možnosť navštíviť Nestvillle destillery, Nestville chocolate,
  vlastnoručné plnenie whisky, Taberna reštaurácia, piváreň;
  Strava formou balených obedov; Hromadný návrat o 17.00 hod.
  alebo individuálne kedykoľvek

12 13
15:00 - 17:00

Voliteľné exkurzie priamo v Perc ferme (presný šas bude upresnený)

 • Nestville destillery (exkurzia č. 7 bez obeda a exkurzia
  č. 8 s obedom v reštaurácii); Začiatok prehliadky areálu
  pre účastníkov bude upresnený

14 15

16 17
18:00 - 18:30

Stretnutie delegátov /reštaurácia Goralský dvor - salónik/
(Len pre národných delegátov)

18:30 - 20:00

Večera

19:00 - 20:00

Slávnostné odovzdávanie cien – Awards

20:00 - 24:00

Vystúpenie folklórneho súboru

21:00 - 24:00

Hudba k tancu a zábave


31. júl 2021 (sobota)

(4.deň FIM Motocamp 2021)
07:00 - 09:30

Raňajky

09:00 - 12:00

Otvorenie Administratívneho centra

14:00

Uzatvorenie kempu

“Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho
kraja a v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska.”


POZNÁMKA 1: Program sa môže podľa okolností nepatrne zmeniť, prosím informujte sa na oficiálnej webovej stránke: www.fim-motocamp2021.com
POZNÁMKA 2: Reštaurácia Goralského dvora a bar s občerstvením budú k dispozícii celodenne (na vlastné náklady účastníkov)